Støj

Støjindkapsling

 

Under udarbejdelse...

Jf. At-vejledning D.6.1-4 må Ingen udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

85 dB(A) i

 

8 timer

88 dB(A) i

 

4 timer

91 dB(A) i

 

2 timer

94 dB(A) i

 

1 time

97 dB(A) i

 

30 minutter

100dB(A) i

 

15 minutter

 

 

Lyddæmpende industri-forhæng